AİLE ve BOŞANMA HUKUKU
– Evlilik öncesi mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması
– Anlaşmalı boşanma davaları için gerekli protokol metinlerinin hazırlanması ve çekişmeli boşanma davalarının takibi
– Boşanma davalarında nafaka işlemleri
– Boşanma davalarında velayet
– Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat işlemleri
– Boşanma davalarında eşler arasında mal rejimi tasnifi
– Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
– Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takib
i– Evlat edinme işlemleri
– Tüm bu konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti