İCRA HUKUKU
Alacaklı ve borçlu açısından hukuki destek sağlayarak gerek alacakların tahsili gerekse diğer icra hukuku müesseseleri bakımından hizmet sağlanmaktadır. Ayrıca iflas hukuku alanında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.