İDARE ve VERGİ HUKUKU
Müvekkillerimizi idari makamlar nezdinde temsil, idari karar ve idari işlemler hakkında iptal ve tam yargı davaları süreçlerinde danışmanlık ve vekillik hizmeti sunulmaktadır.