TİCARET HUKUKU
Şirketlere ve tacirlere hukuki rehberlik, ticari sözleşmeler hazırlanması, ticari dava ve işlerin takibi bu alanda verilen temel hizmetlerdir.